svētdiena, 26. jūnijs, 2016
IK "VB Akadēmija"
Brīvības 58, Rīga, LV-1011, Latvija

Logo +371 27040593,
Logo vbakademija@vbakademija.lv
 
Lietišķa literatūra

Jauna Maijas Grebenko grāmata

Lieliska dāvana katram grāmatvedim!

 

Jau pārdošanā

jauna Maijas Grebenko grāmata

"NORĒĶINI AR FIZISKĀM PERSONĀM"

Grāmata ir A4 formāta,  222 lpp., latviešu valodā.
Mīkstos vākos un iešūta tā, lai grāmatvedim būtu ērti ar to strādāt.
Satur 151 praktisku piemēru "iz dzīves".

 

Grāmatā tiek apvienotas dažādu likumu (un citu normatīvo aktu) prasības attiecībā uz aprēķiniem, nodokļu ieturēšanu un pārskatu par to noformēšanu un iesniegšanu kontrolējošām iestādēm.

Grāmatas saturs:

Kādi normatīvie akti regulē darba samaksas jautājumus un kādā veidā ar tiem ir „jāstrādā”?

Darba attiecību noformēšana uzņēmumā.
• Kas ir darba samaksa?
• Kādu darba samaksas organizāciju paredz Darba likums?

• Darba alga
• Prēmijas (prēmēšanas nolikums, vidējā izpeļņā iekļaušanas problēmas)
• Piemaksas (likumā noteiktās un darba koplīgumā vai darba līgumā paredzētās)

Piemērojamie grāmatojumi, aprēķinot darba samaksu, ieturot nodokļus un ieskaitot tos budžetā.
• Darba laika kalendārs 2010. gadam
• Darba laika kalendārs 2011. gadam
• Par minimālo darba samaksu
• Minimālās darba algas aprēķinu īpatnības
• Darbinieka neapliekamie ienākumi, kurus izmaksā darba devējs
• Darbinieka izdevumus kompensējošās summas
• Darbs maiņās
• Summētais darba laiks
• Gabaldarba algas sistēma (akorda darbs)
• Vidējās izpeļņas saglabāšana un aprēķināšana

 

• Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums
• Kompensācijas par neizmantoto atvaļinājumu aprēķins
• Kompensācijas par neizmantoto atvaļinājumu aprēķina alternatīvā metode
• Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem
• Citi atvaļinājumu veidi
• Apdrošināšanas prēmiju un iemaksu privātajos pensiju fondos uzrādīšana uzskaitē un pārskatos
• Pārskati sakarā ar fizisko personu ienākumiem un nodokļiem
• Deklarēšana
• Darbinieku darbnespējas apmaksa (slimības lapas A un B)

Maternitātes pabalsts
Paternitātes pabalsts
• “Māmiņu algas”
• Uzņēmuma līgums
• Autoratlīdzības līgums
• VSAOI likmju sadalījums
• Tematiskā vārdnīca

Katrai tēmai grāmatā piedāvāti vairāki piemēri, tai skaitā par mikrouzņēmumu.

 

MAIJA GREBENKO – mag.sci.oec, biedrības „Kompetents grāmatvedis” priekšsēdētāja, praktiskās grāmatvedības speciāliste, vairāku grāmatu autore.
Grāmatas cena - Ls 19.00 + pasta izdevumi (apmēram Ls 1.50) 

Pasūtīt grāmatu varat jau tagad zvanot 67439560 vai rakstot: pieteikums@vbakademija.lv  

Detalizētāk šeit... 

 

          Copyright © 2016, Izstrādātajs WebSoft.lv